Misyonumuz ve Vizyonumuz

   Üstlendiğimiz projelerin müşterilerimize en yüksek değer ve memnuniyet sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için,
en yeni ve en modern mühendislik ve inşaat teknolojilerini sağlamak DOĞCAN İNŞAATʼın taahhüdüdür.

   Bu taahhüdün bir parçası olarak, inşa ettiğimiz işlerin kalitesinin bizi müşterilerimiz nezdinde en saygıdeğer fi rmalar
arasına koyacağına inanmaktayız.

   DOĞCAN İNŞAAT, aktif olduğu bölgede, sunduğu inşaat hizmetleriyle lider olmayı hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için hedeflediğimiz uzun dönem stratejilerimiz şöyledir:

• En zor projelerde, en gelişmiş teknolojilerle çalışmak,

• Zor bölge ve koşullarda çalışmanın uzmanı olmak,

• Çalışma yöntemlerimizi, teknolojimizi, verimlilik ve performansımızı sürekli geliştirmek,

• Hizmetlerimizde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğimizi artırmak için yenilikleri kullanmak,

• Stratejik ortaklıklar ile değişik alanlarda söz sahibi olmak ve ortaklılardan öğrenerek daima ileri gitmek.